dr hab. Szymon Paczkowski

Studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1981–1986. Studia ukończył w roku 1986, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej Środki dramaturgii muzycznej w „Parsifalu” Ryszarda Wagnera (pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman).

W Instytucie Muzykologii UW zatrudniony jest nieprzerwanie od 15 lutego 1987.

24 kwietnia roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii na podstawie rozprawy Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (promotor: prof. dr hab. Irena Poniatowska, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Perz i prof. dr hab. Zygmunt Szweykowski).

22 lutego 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego.